Select Page

Program

Program

Innledere


Bård Vegar Solhjell


Asta Busingye Lydersen


Dag-Inge Ulstein


Linn Sande


Bård Vegar Solhjell


Asta Busingye Lydersen


Dag-Inge Ulstein


Linn Sande


Katrine Heggedal


Lars Loe


Lene Lothe


Katrine Heggedal


Lars Loe


Lene Lothe

Tirsdag 20. April
Tall som teller 2021
TID: 10:00 – 11:05


Hva sier tallene om verdens utvikling? Og hvilken rolle spiller norsk bistand? Vi ser både fremover og bakover når Norad lanserer bistandsstatistikken for 2020 og nøkkeltall om bistand og utvikling. For å forstå virkeligheten bak tallene spør vi:

  • Hvordan ble de norske bistandspengene brukt i 2020? Hvilke trender ser vi?
  • Hvordan preget koronapandemien helsebistanden?
  • Hvor stort ble det sosiale og økonomiske tilbakeslaget, og hva skal til å komme på rett spor igjen?

Program

10:00
Asta Busingye Lydersen
Programleder
Bård Vegar Solhjell
Direktør, Norad
Intro
10:05
Katrine Heggedal
Underdirektør, Statistikkseksjonen
Nye nøkkeltall for norsk og internasjonal bistand
10:10
Dag-Inge Ulstein
Utviklingsminister
Covid-19, bistand, helse og globale utfordringer
10:20
Bård Vegar Solhjell
Direktør, Norad
Bistandens rolle og bærekraftsmål
10:25
Katrine Heggedal
Underdirektør, Statistikkseksjonen
Flere nøkkeltall for norsk bistand
10:35
Lars Loe
Fagdirektør i utviklingsøkonomi
Dypdykk i økonomiske og sosiale konsekvenser av Covid-krisen
10:40
Lene Lothe
Underdirektør, Seksjon for global helse
Linn Sande
Rådgiver, Statistikkseksjonen
Dypdykk i bistand rettet mot Covid-19 med fokus på helse
10:50
Asta Busingye Lydersen
Programleder
Bård Vegar Solhjell
Direktør, Norad
Oppsummering og avrunding

Program

10:00
Asta Busingye Lydersen
Programleder
Bård Vegar Solhjell
Direktør, Norad
Intro
10:05
Katrine Heggedal
Underdirektør, Statistikkseksjonen
Nye nøkkeltall for norsk og internasjonal bistand
10:10
Dag-Inge Ulstein
Utviklingsminister
Covid-19, bistand, helse og globale utfordringer
10:20
Bård Vegar Solhjell
Direktør, Norad
Bistandens rolle og bærekraftsmål
10:25
Katrine Heggedal
Underdirektør, Statistikkseksjonen
Flere nøkkeltall for norsk bistand
10:35
Lars Loe
Fagdirektør i utviklingsøkonomi
Dypdykk i økonomiske og sosiale konsekvenser av Covid-krisen
10:40
Lene Lothe
Underdirektør, Seksjon for global helse
Linn Sande
Rådgiver, Statistikkseksjonen
Dypdykk i bistand rettet mot COVID-19 med fokus på helse
10:50
Asta Busingye Lydersen
Programleder
Bård Vegar Solhjell
Direktør, Norad
Oppsummering og avrunning